20130130

Themawandelingen en Rondleidingen


Commanderij van het Witbier
Gastronomisch Toerisme Hoegaarden
Literatuur - Bier en Toerisme
Info : 016767015
Vijf Euro per persoon ( één drank en gids inbegrepen )


Bezoek Rommersom
via natuurpaden, Romeinse wegen en
watermolens.
Langs natuurlijke bronnen en moerassen
en het kinderbos.


Legendewandeling
Via 't misveld en de duivel, Célineke de heks, de weerwolvengracht,
Peut van Hauthem, het wit paard en de duivel, de zwarte hand en de tillëkesjacht ...


Bezoek Slagveld en Geosite
Via natuurpaden, langs watermolens en bossen tot de hoogste oriëntatieplaats
en een het slagveld; bezoek aan de geosite.


Bezoek en rondleidingen
Rondleidingen in de historische kern van Hoegaarden met sappige anekdotes
over straatnamen, personen en gebeurtenissen
___________________________

- Bezoek aan het Brouwersbeeld
- Bezoek aan het domein Mariadal
- Bezoek aan de Tuinen van Hoegaarden
- Proeverijen
- Rondrit Hoksem /Meldert/OutgaardenFormulier voor reservering 

Gelieve het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en uiterlijk vijf weken voor bezoekdatum op te sturen naar : lbt.hoegaarden@gmail.com

Alle velden aangeduid met een sterretje (*), moeten zeker ingevuld zijn. Formulieren waarop deze informatie ontbreekt, zullen niet opgevolgd worden. Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet 08-12-1992).


Gegevens groep:

Naam (groep): ........................................................

Verantwoordelijke:* ...................................................

Straat:* Huisnummer:* ...............................................

Postcode:* Gemeente:* ................................................

GSM of telefoonnummer waar je overdag te bereiken bent: ...............

E-mailadres:* .........................................................

Wenst met * ...... personen op datum van * ............................

een bezoek te brengen aan Hoegaarden om * ...........uur

Programmakeuze

Gelieve bij het arrangement aan te duiden waarvoor u wenst te boeken

O Thema arrangementen

O Rondleidingen en of bus rondritten

O Ontbijt  O Middageten O Drie-uurtje O  Avondeten (**)

(**) Een arrangement kan eveneens worden uitgewerkt in samenspraak met de groepsverantwoordelijke en volgens budget. 

Alle velden aangeduid met een sterretje (*), moeten zeker ingevuld zijn. Formulieren waarop deze informatie ontbreekt, zullen niet opgevolgd worden. Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet 08-12-1992).


Inlichtingen :
Commanderij van het Witbier
Gastronomisch Toerisme
lbt.hoegaarden@gmail.com